Program Monitoringowy „MentoringF2F” - koncentruje się na czterech podstawowych obszarach:

edukacji i wymianie doświadczeń
aktywnym poszukiwaniu pracy
integracji w środowisku
budowaniu pewności siebie w przestrzeni wolnej od uprzedzeń

Wspieramy kobiety w ich dążeniu do sukcesu zawodowego, poprzez odkrycie drzemiącego w nich potencjału.

Program Mentoring F2F skupia się na partnerskiej relacji między studentkami na kierunkach inżynierskich lub kobiet inżynierów na początkach kariery zawodowej (Mentees) a Absolwentkami po kierunkach inżynierskich (Mentors). Mentoring opiera się na przekazywaniu przez Absolwentki (Mentors) swojej wiedzy, budowaniu wzajemnego zrozumienia oraz wsparcia dla Studentek na wczesnym etapie ich kariery (Mentees). Mentorki wywodzące się z różnych branż zawodowych oraz poziomów doświadczenia oferują swoją pomoc w kształtowaniu ścieżek rozwoju dopasowywanych indywidualnie do każdej ze Mentees. Przekazują nieocenioną wiedzę praktyczną, odnoszącą się do różnorodnych form aktywności zawodowej oraz zwiększania u Studentek świadomości rynku.

Studentki i kobiety na początku kariery zawodowej na podstawie doświadczeń i spostrzeżeń swoich Mentorek:

odkrywają swoje zainteresowania
podejmują świadome decyzje o wejściu na rynek pracy
rozwijają tożsamość zawodową
wykształcają odporność na niepowodzenia
uczą się doceniać nawet drobne sukcesy
poszerzają zasięg swoich kontaktów zawodowych

Podstawą komunikacji jest kontakt oparty na zaufaniu, poufności i otwartości, w którym obie strony zobowiązują się do współpracy oraz wzajemnego szacunku. Dzięki takim wartościom zarówno Studentki jak i Absolwentki stają na nowej drodze ku rozwoju osobistemu i zawodowemu.

Możliwość spotkań i rozmowy w językach: polskim, niemieckim, szwedzkim i angielskim.

Konferencje „ Kobiety Rakiety - Wystrzel swoją karierę w Kosmos ”

Spotkanie studentów z przedstawicielami biznesu, nauki podczas którego przedstawiane będą różnorodne  scenariusze na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Spotkanie dedykowane kobietom, które planują karierę w dyscyplinach naukowych, technicznych, inżynierskich i matematycznych.

Najbliższe wydarzenie w Krakowie, “Kobiety Rakiety – Wystrzel swoją karierę w kosmos!”, 29 Maja 2023, 15:00, AGH, Aula A0

Program


2

 

Mentees


37

Mentors


17

 

Języki


4

Wydarzenia
Kobiety Rakiety

1

„Nie cykorz siostro. Bój się i rób !”

Natalia de Barbaro