Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju United Nations (SDGs)  

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, czyli plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.

Mentoring F2F przyczynia się do realizacji 4 z 17 celów:

   równość płci

 8 – wzrost gospodarczy i godna praca

   innowacyjność, przemysł, infrastruktura

 10   mniej nierówności

FAKTY

Pomimo postępów na drodze do równości w miejscu pracy, kobiety pozostają niedostatecznie reprezentowane wśród inżynierów. Według Eurostatu tylko 17% pracujących na stanowiskach STEM (akronim od angielskich słów: nauka, technologia, inżynieria i matematyka), w Europie to kobiety. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników jest większe niż kiedykolwiek, jednakże w środowisku inżynierii nadal funkcjonują mechanizmy ograniczające kobiety w osiąganiu ich celów zawodowych.

DLA KOGO

Fundacja Mentoring F2F wspiera kobiety na kierunkach naukowych, technicznych, inżynierskich i matematycznych na początkach kariery zawodowej. Poszukujących ciągłego rozwoju oraz budujących swoją karierę.

DLACZEGO

 
Dla wielu kobiet czas studiów i poszukiwania pierwszej pracy jest trudny ze względu na obawy o własne możliwości oraz wciąż żywe stereotypy dotyczące kobiet w branżach STEM (akronim od angielskich słów: nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Pomimo postępów na drodze do równości w miejscu pracy, kobiety pozostają niedostatecznie reprezentowane wśród dyscyplinach ścisłych. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów jest coraz większe, jednak rozpoczynające karierę kobiety wciąż mają trudności w zdobywaniu koniecznych umiejętności i doświadczenia, dzięki którym mogłyby negocjować odpowiednie wynagrodzenie oraz stanowiska.

NASZE WARTOŚCI

Różnorodność płci ma znaczenie we wszystkich sferach. Wierzymy w świat, w którym dostęp do wiedzy, innowacji i możliwości biznesowych opiera się na zainteresowaniach i umiejętnościach, a nie na płci.
 
Jesteśmy zespołem a nie rywalami; pracujemy razem dla wspólnego celu.
Uważamy, że prawdziwa zmiana i rozwój nie mogą nastąpić, jeśli nie jesteśmy otwarci na nowe pomysły.
Jesteśmy pełne pozytywnej energii w naszym środowisku pracy i poza nim. Nasza pasja oznacza, że kochamy to, co robimy i wspólnie wierzymy w wagę sprawy.

Program


2

 

Mentees


37

Mentors


17

 

Języki


4

Wydarzenia
Kobiety Rakiety

1

„Nie cykorz siostro. Bój się i rób !”

Natalia de Barbaro